Tender documentation for purchase and delivery of machines 27.04.2020

27 Apr 2020 / Grants

Eu Program White

Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент „ФИТИНГ МОНТАЖ” ЕООД с предмет „Закупуване и доставка на Хидравлична CNC гилотина, Система за лазерно рязане, Електро-механична тривалова листоогъваща машина, Абкант преса със CNC управление по пет оси (Y1, Y2, X, R, V) , състояща се от четири обособени позиции:

Обособена позиция 1: Закупуване и доставка на Хидравлична CNC гилотина
Обособена позиция 2: Закупуване и доставка на Система за лазерно рязане
Обособена позиция 3: Закупуване и доставка на Електро-механична тривалова листоогъваща машина
Обособена позиция 4: Закупуване и доставка на Абкант преса със CNC управление по пет оси (Y1, Y2, X, R, V)”


Срок за подаване на оферти: 27.04.2020 г. – 05.05.2020 г.
Допълнителна информация:
Валидна до: вторник, 05.05.2020 г.
Възложител: „ФИТИНГ МОНТАЖ” ЕООД


Документът е създаден по проект BG16RFOP002-2.040-0607-C01/10.02.2020 г. “Подобряване на производствения капацитет във "Фитинг монтаж" ЕООД чрез закупуване на ново производствено оборудване”. Бенефициент: "Фитинг монтаж"ЕООД. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документът се носи от „Фитинг монтаж" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сваляне на тръжни документи
Latest News
03 Apr 2023
Reference Kamenitsa
03 Apr 2023
Reference Carlsberg Bulgaria
03 Apr 2023
Reference - ZIEMANN HOLVRIEKA
29 Mar 2023
Fitting Montage EOOD renewed its ISO 9001 certificate
02 Mar 2022
The process of certification of Fitting Montage EOOD according to ISO 9001 has been completed

Satisfied customers

Trust is of the utmost importance!
carlsberg_bulgaria_rgb_min.png
Carlsberg
coca_cola_cv_91_2x.jpg
Coca Cola
Belgium
stella_artois_75_2x.jpg
Stella Artois
Belgium
kamenitsa_ad_70_2x.jpg
Kamenitza AD
Bulgaria
zagorka_ad_71_2x.jpg
Zagorka AD
Bulgaria
oliva_ad_72_2x_.jpg
Oliva AD
Bulgaria
coca_cola_cv_91_2x.jpg
Coca Cola CV
Cape Verde
briggs_equipment_uk_ltd_80_2x.jpg
Briggs Equipment UK Ltd
United Kingdom
lion_brewery_ceylon_plc_81_2x.jpg
Lion Brewery Ceylon PLC
Sri Lanka
alfa_glina_plant_82_2x.jpg
Alfa Glina plant
Albania
browar_namyslow_83_2x_.jpg
Browar Namyslow
Poland
petek_proces_d_o_o_85_2x_.jpg
Petek proces d.o.o.
Slovenia
pivovar_saris_84_2x.jpg
Pivovar Saris
Slovakia
krones_ag_86_2x.jpg
Krones AG
Germany
gea_brewery_systems_gmbh_87_2x.jpg
GEA Brewery Systems Gmbh
Germany
khs_gmbh_88_2x.jpg
KHS Gmbh
Germany
pb_leiner_belgium_89_2x.jpg
PB Leiner Belgium
Belgium
waterleau_90_2x.jpg
Waterleau
Belgium
ziemann_holvrieka_92_2x.jpg
Ziemann Holvrieka A/S
Ziemann Holvrieka A/S
ziemann_holvrieka_92_2x.jpg
Ziemann Holvrieka B.V
Netherlands
ziemann_holvrieka_92_2x.jpg
Ziemann Holvrieka NV
Belgium
Newsletter
* Required fields