A grant agreement concluded with the Ministry of Economy

16 Aug 2021 / Grants

Eu Program White

На 16.08.2021 г. "ФИТИНГ МОНТАЖ" ЕООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-4067-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.

Основните цели и резултати на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Latest News
Another innovation in the production base Fitting Montage - Laser Cutting Machine
20 Jun 2024
Another innovation in the production base Fitting Montage - Laser Cutting Machine
Soon in the base of FITTING MONTAGE LTD. expect our new machine for bottom pickling.
03 Nov 2023
Soon in the base of FITTING MONTAGE LTD. expect our new machine for bottom pickling.
Coming soon to FITTING MONTAGE
19 Jul 2023
Coming soon to FITTING MONTAGE
Reference Kamenitsa
03 Apr 2023
Reference Kamenitsa
Reference Carlsberg Bulgaria
03 Apr 2023
Reference Carlsberg Bulgaria
Newsletter
* Required fields