Contract with the Ministry of Economy from 25.09.2020

25 Sep 2020 / Grants

Eu Program White

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 25.09.2020 г. “ФИТИНГ МОНТАЖ” ЕООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-18897-C01 за проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.

Основните цели на проекта са осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.


Проект BG16RFOP002-2.073-18897-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Latest News
02 Mar 2022
The process of certification of Fitting Montage EOOD according to ISO 9001 has been completed
13 Dec 2021
Happy Holidays
16 Aug 2021
A grant agreement concluded with the Ministry of Economy
04 Nov 2020
Opening of production base FITTING MONTAGE
25 Sep 2020
Contract with the Ministry of Economy from 25.09.2020

Satisfied customers

Trust is of the utmost importance!
carlsberg_bulgaria_rgb_min.png
Carlsberg
coca_cola_cv_91_2x.jpg
Coca Cola
Belgium
stella_artois_75_2x.jpg
Stella Artois
Belgium
kamenitsa_ad_70_2x.jpg
Kamenitza AD
Bulgaria
zagorka_ad_71_2x.jpg
Zagorka AD
Bulgaria
oliva_ad_72_2x_.jpg
Oliva AD
Bulgaria
coca_cola_cv_91_2x.jpg
Coca Cola CV
Cape Verde
briggs_equipment_uk_ltd_80_2x.jpg
Briggs Equipment UK Ltd
United Kingdom
lion_brewery_ceylon_plc_81_2x.jpg
Lion Brewery Ceylon PLC
Sri Lanka
alfa_glina_plant_82_2x.jpg
Alfa Glina plant
Albania
browar_namyslow_83_2x_.jpg
Browar Namyslow
Poland
petek_proces_d_o_o_85_2x_.jpg
Petek proces d.o.o.
Slovenia
pivovar_saris_84_2x.jpg
Pivovar Saris
Slovakia
krones_ag_86_2x.jpg
Krones AG
Germany
gea_brewery_systems_gmbh_87_2x.jpg
GEA Brewery Systems Gmbh
Germany
khs_gmbh_88_2x.jpg
KHS Gmbh
Germany
pb_leiner_belgium_89_2x.jpg
PB Leiner Belgium
Belgium
waterleau_90_2x.jpg
Waterleau
Belgium
ziemann_holvrieka_92_2x.jpg
Ziemann Holvrieka A/S
Ziemann Holvrieka A/S
ziemann_holvrieka_92_2x.jpg
Ziemann Holvrieka B.V
Netherlands
ziemann_holvrieka_92_2x.jpg
Ziemann Holvrieka NV
Belgium
Newsletter
* Required fields